Huisreglement

 • Bezoekers dienen minimaal 18+ jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.
 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
 • Geen ongewenste intimiteiten.
 • Glaswerk moet binnen of op terras blijven.
 • “Bezoekers die geweld toepassen of anderszins overlast veroorzaken voor bezoekers en/of personeelsleden worden verwijderd.”
 • Geen overlast voor de buren.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.
 • Camera toezicht, wij filmen binnen en buiten voor uw en onze veiligheid.