Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens

ClipClassx| Oostergrachtswal 95 | 8921AB Leeuwarden
T. 06-53445218
E. jacco@clipclassx.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder ‘Treemter’ genoemd. Deze algemene voorwaarden worden aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, op de website www.treemter.nl.

Artikel 4 – Het aanbod

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Treemter niet.

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:

  • Prijs inclusief belastingen
  • Verzend- en retourkosten
  • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen
  • Herroeping recht
  • Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs
  • Het kan zijn dat het produkt op het moment van de koop niet leverbaar is. In dat geval zal Treemter de consument terstond op de hoogte stellen en een passende oplossing aanbieden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst tussen Treemter en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Halte31 de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Treemter neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 6 – Herroeping recht, ruilen en retourneren

Treemter geeft de mogelijkheid om artikelen 10 werkdagen na ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen. In dat geval dient de consument via het contactformulier op de website aan te kondigen dat het artikel geretourneerd zal worden of dit middels een mail aan jacco@clipclassx.nl te melden. In dit bericht zal het ordernummer vermeld moeten worden.
De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking terug gestuurd te worden. Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening waarmee de bestelling betaald is. Na ontvangst van de retourzending wordt het geld binnen vijf werkdagen op de rekening van de consument bijgeschreven. De consument stuurt de bestelling retour naar:

ClipClassx| Oostergrachtswal 95 | 8921AB Leeuwarden
T. 06-53445218
E. jacco@clipclassx.nl

Artikel 7 – Prijzen

De prijs voor het boek ‘Onuitwisbaar’ is inclusief BTW. Wanneer de prijs een tijdelijke actie betreft, zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van het boek niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Artikel 8 – Levering

‘Treemter’ verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer de bestelling is geplaatst voor 14.00 uur, zal de bestelling de volgende werkdag geleverd worden. Bestellingen na 14.00 uur worden de tweede werkdag daarna geleverd. Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 2 dagen bericht van. Treemter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst.

Artikel 9 – Garantie

Het risico van beschadiging van artikelen tijdens het vervoer ligt bij Treemter, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Treemter staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 – Leeftijdsgrens

Treemter accepteert geen bestellingen van personen jonger dan 16 jaar.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Treemter. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Een klacht over de staat van het artikel of over de afhandeling van de bestelling kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website www.treemter.nl. ‘Treemter’ probeert klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 12 – Privacy

Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan Treemter zo nodig de persoonsgegevens te gebruiken. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Treemter worden verkregen en verwerkt.